Máy Mài Sàn Bê Tông
Máy mài sàn bê tông HTC 950 RX chính hãng
Máy mài sàn bê tông XINGYI X1 chính hãng
Máy mài sàn bê tông Js450
Máy mài sàn bê tông DMS 350